Leczenie zespołu bezdechu sennego

MML partnerem World Sleep Day 2023

zespół Centrum Medycznego MML

Życie w pośpiechu, natłok obowiązków, chroniczny stres – wszystko to sprawia, że człowiek XXI wieku ma problemy ze snem. Niestety jak pokazują statystyki, problem zaburzeń snu dotyka nawet 45% populacji. Dlatego ustanowiono Światowy Dzień Snu (World Sleep Day), który organizowany jest przez Komitet Światowego Dnia Snu, należący do Światowego Stowarzyszenia Medycyny Snu (World Association of Sleep Medicine WASM). CM MML jako wiodąca placówka leczenia zaburzeń podczas snu posiada afiliację Stowarzyszenia WASM.

W tym roku, 17.03.2023 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Snu (WSD).
To wydarzenie, które jest świętem mającym na celu podkreślenie roli snu i wezwaniem
do zwrócenia uwagi na związane z nim problemy. W tym roku święto przebiegało pod hasłem „Sen jest niezbędny dla zdrowia”.

Celem corocznego wydarzenia jest nie tylko docenienie roli snu w życiu człowieka, ale przede wszystkim promowanie korzyści wynikających z prawidłowego i zdrowego snu oraz poszerzenie świadomości o zaburzeniach snu i wiążących się z nimi obciążeniami zdrowotnymi i społecznymi. Trzy fundamentalne elementy, składające się na prawidłową jakość snu to:

1. Czas trwania: powinien być dość długi, aby człowiek czuł się wypoczęty
i zregenerowany następnego dnia.
2. Ciągłość: sen powinien być nieprzerwany
3. Głębokość: tylko głęboki sen daje wypoczynek

Jeżeli dochodzi do stałych zaburzeń wymienionych czynników zwiększa się ryzyko chorób. Kiedy dodatkowo podczas snu pojawia się bezdech, w organizmie człowieka znacząco spada poziom tlenu, co skutkuje nieuświadomionymi, licznymi wybudzeniami. Niedobór tlenu to sygnał alarmowy dla naszego organizmu. Do walki o przetrwanie mobilizowane są wszystkie układy naszego organizmu – sercowo-naczyniowy, oddechowy i endokrynny. Do niektórych narządów dociera mniej krwi niosącej tlen, aby ochronić mózg przed niebezpiecznym niedotlenieniem. Nie pozostaje to bez wpływu na zdrowie całego organizmu. Takie sytuacje sprzyjają rozwojom nadciśnienia tętniczego, a także zawałom serca i udarom