Podziękowanie za uczestnictwo w XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

zespół Centrum Medycznego MML

Dr Michalik otrzymał podziękowania za aktywne uczestnictwo w XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź 2016” i VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego.

2016-03-02 10-03-43